Lipiec miesiącem promocji

Dni:
Godzin:
Minut:

Polityka Prywatności

Zasady RODO

Każdy użytkownik naszej strony powinien czuć się bezpiecznie, dlatego przy przetwarzaniu danych osobowych przestrzegamy przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych, informujemy jakie dane są gromadzone, w jaki sposób są przetwarzane i jakie prawa w związku z tym przetwarzaniem ma każdy użytkownik.

W związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych informujemy, że w

www.Best-Watches.pl

Perfect Event Patryk Wład 64-812 Zelgniewo ul Zielona 1 Nip 7642709376 REGON 522652490

obowiązują zasady RODO.

Przyjęcie europejskich standardów zarządzania jakością oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, dają możliwość poznania potrzeb klienta, zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych klientów oraz skutecznej realizacji ich oczekiwań. W tej chwili w naszym sklepie wszystkie etapy świadczenia usług są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Zdobywane w ten sposób wnioski umożliwiają natychmiastowe korygowanie nawet najmniejszych odchyleń od obowiązujących procedur i standardów. Dzięki temu proces sprzedaży jest zawsze w pełni bezpieczny dla naszych Klientów. Regularnie badany jest także poziom satysfakcji klientów, a każda uwaga jest szczegółowo analizowana, dzięki czemu klienci mają bezpośredni wpływ na zmiany w działalności i organizacji sklepu.

Wierzymy głęboko, że podjęte przez nas działania dają Państwu jeszcze większy komfort w kontaktach z naszą firmą.

Klauzula Informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

1. Administrator Danych Osobowych
Serwis www.best-watches.pl (zwany również: Sklepem Internetowym), jest własnością Perfect event Patryk Wład  z siedzibą w Zelgniewie, przy ul. Zielona 1 , 62-812 Piła. NIP: 7642709376 , Regon: 522652490, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.  

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z serwisem za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@best-watches.pl
Każdy użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, jakie są u nas przetwarzane lub skorzystać ze swojego prawa do poprawy lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy również skorzystać z w/w danych kontaktowych.

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu oraz komu je przekazujemy
a) Dane zbierane przez bezpośredni kontakt Klienta ze Sklepem Internetowym za pomocą przesłanej wiadomości mailowej lub czatu. Dane te przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta (np. uzupełnienia informacji o oferowanych produktach, zasadach przeprowadzenia transakcji itp). Klient wysyłając zapytanie za pomocą wiadomości mailowej lub czatu dobrowolnie podaje swoje dane: adres e-mail, opcjonalnie imię i nazwisko i numer telefonu.
Podstawą przetwarzania powyższych danych jest podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1b Rozporządzania*).
Dostęp do powyższych danych ma również firma obsługująca sklep od strony informatycznej.
Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytania Klienta, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator Danych i  jakie mogą być ponoszone wobec Administratora Danych. Zgodnie z przepisami o rachunkowości maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

b) Dane zbierane podczas rejestracji konta oraz transakcji zakupu.  Dane te są przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia oraz obsługi płatności za złożone zamówienie, a także zbierania opinii o produkcie i transakcji. Klient może dokonać zakupu z rejestracją konta lub bez rejestracji. Każdy Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje dobrowolnie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło zabezpieczające konto. Klient dokonując zakupu bez rejestracji podaje dobrowolnie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, opcjonalnie adres do wysyłki i dane do faktury VAT.
Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1b Rozporządzania*).
Powyższe dane są udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele w celu realizacji zamówienia. Dane te mogą być również przekazywane firmom zewnętrznym celem uzyskania opinii o przeprowadzonej transakcji (wypełnienie ankiety posprzedażowej, którą klient może wypełnić dobrowolnie).
Dostęp do powyższych danych ma również firma obsługująca sklep od strony informatycznej, a w przypadku wystawienia faktury VAT dane są przekazywane również do biura rachunkowego.
Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, oraz uzyskania opinii o transakcji zakupu i produkcie, po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator Danych i  jakie mogą być ponoszone wobec Administratora Danych. Zgodnie z przepisami o rachunkowości maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

c) Dane zbierane w trakcie zwrotu lub wymiany towaru bądź obsługi reklamacji. Dane te są przetwarzane w celu obsługi posprzedażowej. Dokonując zwrotu, wymiany lub reklamacji towaru Klient podaje dobrowolnie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku ewentualnego zwrotu pieniędzy w postępowaniu reklamacyjnym lub zwrotu towaru konieczne jest również podanie numeru rachunku bankowego, w celu zwrotu środków pieniężnych.
Przetwarzanie powyższych danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1b Rozporządzania*)
Powyższe dane są udostępniane innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorzy płatności, ubezpieczyciele w celu realizacji zamówienia. Dostęp do powyższych danych ma również firma obsługująca sklep od strony informatycznej.
Dane zbierane od osób składających reklamacje są przekazywane gwarantom, czyli konkretnemu dystrybutorowi lub producentowi, wraz z wysyłanymi produktami podlegającymi gwarancji.
W przypadku wystawienia faktury VAT lub faktury korygującej dane przekazywane są również do biura rachunkowego.
Powyższe dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić Administrator Danych i  jakie mogą być ponoszone wobec Administratora Danych. Zgodnie z przepisami o rachunkowości maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcje zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

d) Dane zbierane do celów marketingowych (w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., r 144, poz. 1204, ze zmianami). Są one przetwarzane aby móc się kontaktować z Klientem w związku z akcjami marketingowymi, a także aby polecać użytkownikowi produkty lub usługi, które mogą go zainteresować. Do tego typu usług należą:
– Newsletter – do jego wysyłki wykorzystujemy podany adres e-email, po uprzednim wyrażeniu przez Klienta zgody na jego otrzymywanie. Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kliknięcie w odpowiedni link podany w stopce każdego e-maila zawierającego Newsletter lub pisząc wiadomość e-mail z prośbą o wykreślenie adresu email z bazy Newslettera. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1a Rozporządzania*)
– wiadomości e-mail z polecanymi produktami – na podane adresy e-mail Klienci, którzy założyli konto mogą otrzymywać wiadomości z polecanymi produktami. Wiadomości te są przesyłane niezależnie od tego, czy Klient zapisał się do Newsletera, czy nie. Celem wiadomości jest udostępnienie Klientom informacji o produktach z naszej oferty. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 pkt 1a Rozporządzania*)
– Retargeting Personalizowany – to usługa polegająca na wykorzystaniu informacji zebranych o użytkownikach, w celu wyświetlania i optymalizowania doboru reklam internetowych dopasowanych do ich indywidualnych preferencji. Reklama ta wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka), a jej celem jest opracowanie oferty, która będzie atrakcyjna i przydatna dla Klienta, dlatego w ramach tej usługi Klient może zobaczyć przede wszystkim produkty, które oglądał już na naszej stronie lub produkty podobne do oglądanych przez niego wcześniej. W ramach tej usługi przetwarzane są następujące kategorie zpseudonimizowanych danych osobowych:
(a)    unikalne identyfikatory internetowe (unique online identifiers), w tym identyfikatory plików cookie i identyfikatory mobile advertising ID;
(b)    adresy URL stron internetowych odwiedzanych przez Podmiot Danych („referrer”);
(c)    dane związane z aktywnością Podmiotu Danych na powierzchniach cyfrowych kontrolowanych przez Klienta (np. identyfikatory produktów lub kategorii produktów oglądanych przez Podmiot Danych);
(d)    przeglądarka techniczna i informacje o urządzeniu („user agent”);
(e)    znaczniki czasu („time stamps”)

Bezpośrednie informacje o Kliencie (np. nazwisko lub adres e-mail) nie są zapisywane w plikach cookie. Takie gromadzenie danych nie wywołuje skutków prawnych wobec osób, których dane dotyczą, ani też nie wpływa na osoby w podobny istotny sposób.
Każda użytkownik sklepu internetowego ma możliwości wypisania się z usługi Retargetingu Personalizowanego, poprzez wybranie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej. Należy jednak wziąć pod uwagę to, że z racji powszechnego użycia plików cookie, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić w korzystaniu z wielu witryn internetowych.
Więcej informacji na temat plików cookie podano w pkt 6.
Dostęp do powyższych danych ma również firma obsługująca sklep od strony informatycznej oraz firma świadcząca usługi marketingowe.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi Danych i w stosunku do niego. Okres ten wynosi 10 lat.

3. Prawa klienta
a) Każdy Klient ma prawo do żądania od Administratora Danych:
– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, uaktualnienia lub uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
– usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jeżeli zgoda na przetwarzanie danych została cofnięta lub w przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 Rozporządzenia*,
– ograniczenia przetwarzania, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
– przeniesienia swoich danych osobowych innemu administratorowi albo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora innemu administratorowi (o ile będzie to technicznie możliwe),
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
b) W celu skorzystania z powyższych uprawnień Klient powinien skontaktować się z Administratorem Danych za pomocą danych znajdujących się w pkt 1.
c) Po otrzymanie odpowiedniego wniosku dane zostaną sprostowane, uzupełnione, usunięte lub przetwarzanie zostanie ograniczone niezwłocznie. Administrator Danych poinformuje innych administratorów danych oraz wszystkich odbiorców danych, którym przekazał dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda by administratorzy lub odbiorcy sprostowali, uzupełnili, usunęli dane albo ograniczyli przetwarzanie tych danych. Jednakże w przypadku istnienia przepisu prawa, który nakazuje przetwarzanie danych osobowych (np. ustawa o rachunkowości) albo w sytuacji, w której przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (np. brak płatności za zamówiony produkt) dane osobowe będą nadal przetwarzane.
d) Pozostałe prawa i obowiązki klienta w zakresie danych osobowych określa Rozporządzenie*.

4. Zabezpieczenie danych
a) Sklep Internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Zastosowano wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony danych Klientów, w szczególności szyfrowanie przesyłanych danych SSL podczas rejestracji, logowania, edycji danych, które zapobiegają pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
b) Podjęte działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności należy chronić poufność nazwy użytkownika i hasła do Sklepu Internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Klient zobowiązuje się zawiadamiać Sklep Internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że Sklep Internetowy nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania W Sklepie Internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, należy wylogować się po zakończeniu korzystania z Witryny.
b) Podjęto również stosowne kroki w celu ochrony danych osobowych przed zgubieniem, nadużyciami,  dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia.
c) Sklep Internetowy informuje, iż wszelkie przekazane dane osobowe są poufne.

5. Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
a) Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Klienta poza Sklep Internetowy. Szczegółowe grupy odbiorców opisano w pkt. 2.
b) Jeśli wskutek powyższego następuje przekazanie Danych Osobowych innemu podmiotowi, zostaje z nim podpisana umowa powierzenia, w której są określone zasady przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych wybiera taki podmiot przetwarzający, który gwarantuje odpowiednią ochronę danych osobowych.
c) Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
– użytkownik wyrazi na to zgodę lub;
– będzie to uzasadnione przepisami prawa lub;
– będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.

6. Polityka plików cookies
a) Pliki cookies tzw. ciasteczka to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep Internetowy i przechowywane na urządzeniach końcowych użytkowników, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkownika ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi i zapewnienia możliwości udostępnienie Klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów lub koszyków.
b) Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyśpiesza i ułatwia korzystanie w witryny.
c) W dowolnym momencie można zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, jeśli ma jakiekolwiek obawy związane z ochroną swojej prywatności, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki aby dowiedzieć się, jak wyłączyć mechanizmy trackingowe takie jak pliki cookie i inne lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której użytkownik korzysta.
d) Należy jednak wziąć pod uwagę to, że z racji powszechnego użycia plików cookie, wyłączenie ich obsługi może przeszkodzić w korzystaniu z wielu witryn internetowych.
W Sklepie Internetowym wykorzystywane są następujące pliki cookies:
1/ sesji – bez niej zakupy w sklepie są niemożliwe
2/ dla zalogowanego użytkownika – plik utrzymuje fakt zalogowania
3/ reklamach (w celach statystyki)
4/ koszyka – plik utrzymuje zawartość koszyka niezalogowanych użytkowników
5/ akcji dodaj do koszyka – dla integracji trackujących
Mogą być również wykorzystywane pliki cookie przez różne integracje, przede wszystkim wszelkie trakcery, systemy reklamowe, google tagi, google e-coomerce, systemy rekomendacji i inne.

d) Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane, zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której użytkownik wszedł na stronę Sklepu Internetowego. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.

7. Zmiana Polityki Prywatności
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 14 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WM